רש"י על שמות יח יח

<< רש"י על שמות • פרק יח >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כו • כז • 


"נבל תבל" - כתרגומו ולשונו לשון כמישה פליישטר"א כמו (ירמיהו ח) והעלה נבל (ישעיהו לד) כנבול עלה מגפן וגו' שהוא כמוש ע"י חמה וע"י קרח וכחו תש ונלאה

"גם אתה" - לרבות אהרן וחור וע' זקנים

"כי כבד ממך" - כובדו רב יותר מכחך