מ"ג שמואל ב יז כח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
משכב וספות וכלי יוצר וחטים ושערים וקמח וקלי ופול ועדשים וקלי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִשְׁכָּב וְסַפּוֹת וּכְלִי יוֹצֵר וְחִטִּים וּשְׂעֹרִים וְקֶמַח וְקָלִי וּפוֹל וַעֲדָשִׁים וְקָלִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִשְׁכָּ֤ב וְסַפּוֹת֙ וּכְלִ֣י יוֹצֵ֔ר וְחִטִּ֥ים וּשְׂעֹרִ֖ים וְקֶ֣מַח וְקָלִ֑י וּפ֥וֹל וַעֲדָשִׁ֖ים וְקָלִֽי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משכב" - מצעות

"וספות" - כלי תשמיש הם כמו (מלכים-ב יב יד) ספות כסף

"וקלי" - מיני קליות אמרו רבותינו (עבודה זרה לח ב) שני מיני שתיתא הקריב ברזילי לדוד אחד של חטים ואחד של עדשים כענין האמור כאן קמח וקלי הוא של דגן ופול ועדשים וקלי ממינים של קטניות שמייבשין אותן בתנור כשהן לחין והם מתוקין לעולם וטוחנין אותן ועושין מהם מאכל שקורין שתיתא

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"משכב" - מצעות לשכב עליהם

"וספות" - מזרקים כמו (שמות יב כב)בדם אשר בסף

"וכלי יוצר" - כלים מיוצר חרס

"וקלי" - קמח משבלים צלוים

"ופול ועדשים" - הם מיני קטניות

"וקלי" - הוא קמח מקטניות צלוים