רש"י על שמואל א כד יא

<< רש"י על שמואל א • פרק כד
ב • ג • ו • ז • ט • י • יא • יג • כ • 


"ואבי ראה" - כלומר תן לבך על הדבר וגם ראה העדות אשר כנף מעילך בידי והייתי יכול להרגך