רש"י על שמואל א כד ב

רש"י על שמואל א • פרק כד >>
ב • ג • ו • ז • ט • י • יא • יג • כ • 


"צורי היעלים" - סלעי היעלים