רש"י על שמואל א כד ז

<< רש"י על שמואל א • פרק כד
ב • ג • ו • ז • ט • י • יא • יג • כ • 


"וישסע" - הבדיל ודחה אותם בדברים