רש"י על שמואל א כד י

<< רש"י על שמואל א • פרק כד >>
ב • ג • ו • ז • ט • י • יא • יג • כ • 


"ואמר להרגך ותחס עליך" - הרי כאן חסרים שתי תיבות ואמר האומר שאהרגך ותחס נפשי עליך כמו (שמואל ב יג לט) ותכל דוד לצאת אל אבשלום ותכל נפש דוד