רש"י על שמואל א כב יז

רש"י על שמואל א • פרק כב >>
ד • ו • יג • יד • טו • יז • יח • כב • כג • 


"לרצים הנצבים עליו" - אבנר ועמשא היו

"ולא אבו" - דרשו אכין ורקין (יהושע א יח) כל איש אשר ימרה את פיך וגו' יכול אפילו לדבר עבירה תלמוד לומר רק