רש"י על שמואל א כב יד

<< רש"י על שמואל א • פרק כב >>
ד • ו • יג • יד • טו • יז • יח • כב • כג • 


"וסר אל משמעתך" - כמו (בראשית יט ג) ויסורו אליו וקרב לשמושך ואל שמע דבריך וכי היה לי להבין שאינו הולך בשליחותך