רש"י על שמואל א כב טו

<< רש"י על שמואל א • פרק כב
ד • ו • יג • יד • טו • יז • יח • כב • כג • 


"היום החלותי לשאל לו" - בתמיה זה ימים רבים שצורך הצבור בו שמינהו מוציא ומביא את ישראל ומאז אני שואל לו באלהים

"חלילה לי" - מעשות דבר זה למרד ומעל