רש"י על שמואל א כב ו

רש"י על שמואל א • פרק כב
ד • ו • יג • יד • טו • יז • יח • כב • כג • 


"כי נודע דוד" - כי התבונן להשמר ממנו

"תחת האשל ברמה" - אחת שהיתה בגבול בנימן ורבותינו אמרו (תענית ה ב) היא היתה רמה של שמואל ושני מקומות הן וכן מדרשו ושאול יושב בגבעה בזכות האשל הגדול אשר ברמה שהיה מתפלל עליו