רש"י על שמואל א כב יג

רש"י על שמואל א • פרק כב >>
ד • ו • יג • יד • טו • יז • יח • כב • כג • 


"ושאול לו באלהים" - עשיתו מלך שאין נשאלין באורים ותומים להדיוט