רש"י על שמואל א כב יח

<< רש"י על שמואל א • פרק כב
ד • ו • יג • יד • טו • יז • יח • כב • כג • 


"לדויג" - נשתנה שמו אמר לו נתפסת כדג אתה הלשנת עליהם אתה הרוג אותם