רש"י על שמואל א יד מא

<< רש"י על שמואל א • פרק יד
א • ב • ג • ד • ה • ט • י • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כא • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לח • מ • מא • מה • מח • נ • נב • 


"הבה תמים" - תן גורל אמת

"והעם יצאו" - נקיים מן הגורל