רש"י על שמואל א יד מה

| רש"י על שמואל אפרק י"ד • פסוק מ"ה |
א • ב • ג • ד • ה • ט • י • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כא • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לח • מ • מא • מה • מח • נ • נב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויפדו העם" - התירו לו לשאול שבועתו