רש"י על שמואל א יד לג

<< | רש"י על שמואל אפרק י"ד • פסוק ל"ג | >>
א • ב • ג • ד • ה • ט • י • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כא • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לח • מ • מא • מה • מח • נ • נב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"גלו אלי" - לשון גללו

"היום" - מבעוד יום ולמטה (פסוק לד) נאמר ויגישו איש שורו בידו הלילה רבותינו נחלקו בדבר בסוף מסכת זבחים יש מהן פירשו כאן בחולין כאן בקדשים ויש מהן פירשו כאן בקדשים שהוקדשו ליקרב בבמת נוב גדולה כאן בקדשים שהוקדשו ליקרב בבמה קטנה למד על עולת יחיד שכשירה לישחט בלילה

"אבן גדולה" - עשאה במה לזרוק עליה דם והקטר חלבים