רש"י על שמואל א יד ד

<< | רש"י על שמואל אפרק י"ד • פסוק ד' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ט • י • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כא • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לח • מ • מא • מה • מח • נ • נב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ובין המעברות אשר בקש יונתן לעבור" - כן היה עשוי שן הסלע היה מהעבר מזה לבין המעברות מזה ושן הסלע לבין המעברות מזה הגיא הוא קרוי בין המעברות והיה לו סלע מכאן וסלע מכאן זה בעברו מזה וזה בעברו מזה והגיא בין שני העברים אותו הגיא בקש יונתן לעבור

"שן הסלע" - שם שן האחד בוצץ ושם השני סנה