רש"י על שמואל א יד לב

| רש"י על שמואל אפרק י"ד • פסוק ל"ב | >>
א • ב • ג • ד • ה • ט • י • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כא • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לח • מ • מא • מה • מח • נ • נב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויעש העם" - כמו ויעט העם לשון עיט (בראשית טו יא)

"צאן ובקר ובני בקר" - אומר אני זה אותו ואת בנו לא תשחטו (ויקרא כב כח) ולכך קראם חוטאים ורבותינו אמרו בשחיטת קדשים שהיו מקדישים אותם שלמים ואוכלים לפני זריקת דם הוא שאמר ויאכל העם על הדם אוכלים קדשים ועדיין דם במזרק