רש"י על שמואל א יד לד

<< רש"י על שמואל א • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ט • י • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כא • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לח • מ • מא • מה • מח • נ • נב • 


"פוצו בעם" - הכריזו במקומות הרבה ויהיו המכריזים נפוצים בעם

"ושחטתם בזה" - כאן במקום שחיטה דבר אחר סכין בדק להם

"הלילה" - בהמות של חולין נשחטו בלילה כך מפורש בזבחים (שם)