מ"ג שמואל א יד לד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר שאול פצו בעם ואמרתם להם הגישו אלי איש שורו ואיש שיהו ושחטתם בזה ואכלתם ולא תחטאו ליהוה לאכל אל הדם ויגשו כל העם איש שורו בידו הלילה וישחטו שם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר שָׁאוּל פֻּצוּ בָעָם וַאֲמַרְתֶּם לָהֶם הַגִּישׁוּ אֵלַי אִישׁ שׁוֹרוֹ וְאִישׁ שְׂיֵהוּ וּשְׁחַטְתֶּם בָּזֶה וַאֲכַלְתֶּם וְלֹא תֶחֶטְאוּ לַיהוָה לֶאֱכֹל אֶל הַדָּם וַיַּגִּשׁוּ כָל הָעָם אִישׁ שׁוֹרוֹ בְיָדוֹ הַלַּיְלָה וַיִּשְׁחֲטוּ שָׁם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֣אמֶר שָׁא֣וּל פֻּ֣צוּ בָעָ֡ם וַאֲמַרְתֶּ֣ם לָהֶ֡ם הַגִּ֣ישׁוּ אֵלַי֩ אִ֨ישׁ שׁוֹר֜וֹ וְאִ֣ישׁ שְׂיֵ֗הוּ וּשְׁחַטְתֶּ֤ם בָּזֶה֙ וַאֲכַלְתֶּ֔ם וְלֹא־תֶחֶטְא֥וּ לַיהֹוָ֖ה לֶאֱכֹ֣ל אֶל־הַדָּ֑ם וַיַּגִּ֨שׁוּ כׇל־הָעָ֜ם אִ֣ישׁ שׁוֹר֧וֹ בְיָד֛וֹ הַלַּ֖יְלָה וַיִּשְׁחֲטוּ־שָֽׁם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פוצו בעם" - הכריזו במקומות הרבה ויהיו המכריזים נפוצים בעם

"ושחטתם בזה" - כאן במקום שחיטה דבר אחר סכין בדק להם

"הלילה" - בהמות של חולין נשחטו בלילה כך מפורש בזבחים (שם)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושחטתם בזה". במקום הזה קרוב למזבח, שיזרקו הדם תיכף:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הגישו אלי" - אל מקום הבמה בכדי לזרוק את הדם מיד על הבמה ואחר תאכלו

"פוצו" - התפזרו בין העם

מצודת ציון

"פוצו" - התפזרו כמו (שמות ה יב)ויפץ העם

"שיהו" - שה שלו

"בזה" - במקום הזה