מ"ג שמואל א יד לב

מקראות גדולות שמואל א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):

ויעש [ויעט] העם אל שלל [השלל] ויקחו צאן ובקר ובני בקר וישחטו ארצה ויאכל העם על הדם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):

ויעש [וַיַּעַט] הָעָם אֶל שלל [הַשָּׁלָל] וַיִּקְחוּ צֹאן וּבָקָר וּבְנֵי בָקָר וַיִּשְׁחֲטוּ אָרְצָה וַיֹּאכַל הָעָם עַל הַדָּם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
ויעש וַיַּ֤עַט הָעָם֙ אֶל־הַשָּׁלָ֔ל שלל וַיִּקְח֨וּ צֹ֧אן וּבָקָ֛ר וּבְנֵ֥י בָקָ֖ר וַיִּשְׁחֲטוּ־אָ֑רְצָה וַיֹּ֥אכַל הָעָ֖ם עַל־הַדָּֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעש העם" - כמו ויעט העם לשון עיט (בראשית טו יא)

"צאן ובקר ובני בקר" - אומר אני זה אותו ואת בנו לא תשחטו (ויקרא כב כח) ולכך קראם חוטאים ורבותינו אמרו בשחיטת קדשים שהיו מקדישים אותם שלמים ואוכלים לפני זריקת דם הוא שאמר ויאכל העם על הדם אוכלים קדשים ועדיין דם במזרק

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"על הדם" - אמרו רבותינו ז"ל (זבחים קכ) שהקדישו שלמים ואכלו הבשר קודם זריקת הדם והתורה אסרתה שנאמר (ויקרא יט כו) לא תאכלו על הדם

מצודת ציון

"ויעט" - ענין פריחה כמו (לקמן כה יד) ויעט בהם ורוצה לומר במהירות רב