רש"י על רות ד יח

רש"י על רות • פרק ד
א • ד • ה • ו • ז • י • יא • יב • יח • 


ואלה תולדות פרץ – לפי שייחס את דוד על שמה של של רות המואביה, חזר וייחסו על שם יהודה.