רש"י על רות ד ז

<< רש"י על רות • פרק ד
א • ד • ה • ו • ז • י • יא • יב • יח • 


על הגאולה – זו המכירה.

תמורה – זו חליפין.

שלף איש נעלו – זהו קנין, כמו שאנו קונין בסודר במקום נעל.

ורבותינו ז"ל נחלקו בדבר מי נתן למי:

  • יש אומרים קונין בכליו של קונה, ובועז נתן לגואל.
  • ויש אומרים: קונין בכליו של מקנה, וגואל נתן לבועז.

וזאת התעודה בישראל – משפט העדות.