רש"י על רות ד יב

<< רש"י על רות • פרק ד
א • ד • ה • ו • ז • י • יא • יב • יח • 


כבית פרץ – שיצאנו ממנו.