רש"י על רות ד י

רש"י על רות • פרק ד >>
א • ד • ה • ו • ז • י • יא • יב • יח • 


להקים שם המת על נחלתו – מתוך שאשתו יוצאה ובאה בנחלה, ומכנסת ומוציאה, אומרים: "זאת היתה אשת מחלון", ושמו נזכר עליה.