רש"י על רות ד ד

רש"י על רות • פרק ד >>
א • ד • ה • ו • ז • י • יא • יב • יח • 


ואדעה כי אין זולתך לגאול – קרוב לגאול.