רש"י על עמוס ח ה

<< רש"י על עמוס • פרק ח >>
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יג • יד • 


"מתי יעבור החדש" - זו היא השאיפה מצפים עת תייקר התבואה וימכרו לעניים ברבית ויטלו שדותיהם יעבור החדש ת"י מתי תתעבר השנה ויבא חדש העיבור ול' העברה הוא כמו (ירמיהו מו) העביר המועד ולפי שדוחין את הקרבת העומר והשנה נמשכת והישן מתייקר

"והשבת ונפתחה בר" - מתי תבוא השמיטה ותייקר התבואה ונפתח אוצרות בר שלנו

"להקטין איפה" - למכור במדה קטנה ואת כספינו נקבל בשקל גדול