רש"י על עמוס ח ג

רש"י על עמוס • פרק ח >>
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יג • יד • 


"שירות היכל" - שהם משוררים בתוך היכלי הם במשתאותיהם

"רב הפגר" - סגי פגרי קטולין

"בכל מקום השליך הס" - בכל אתר יימר רמי וסליק השליכו מכאן (בס"א הסירו מכאן) הפגרים האלה