רש"י על עמוס ח י

<< רש"י על עמוס • פרק ח >>
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יג • יד • 


"והפכתי חגייכם לאבל" - כענין שנאמר (דברי הימים ב לה) וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יאשיהו

"וכל שיריכם לקינה" - כענין שנאמר (שם) ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם

"כאבל יחיד" - כאב שמתאבל על בן יחיד