רש"י על עמוס ח יג

רש"י על עמוס • פרק ח >>
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יג • יד • 


"תתעלפנה" - תפרח רוחם כמו ויתעלף (יונה ד) וכן עצי השדה עולפו (יחזקאל לא) וכן בלשון משנה יתעלפה פשמיי"ר בלע"ז