רש"י על עמוס ח יא

<< רש"י על עמוס • פרק ח
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יג • יד • 


"כי אם לשמוע" - שתפסוק מכם רוח הקדש