<< · מ"ג עמוס · ח · ה · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לאמר מתי יעבר החדש ונשבירה שבר והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לֵאמֹר מָתַי יַעֲבֹר הַחֹדֶשׁ וְנַשְׁבִּירָה שֶּׁבֶר וְהַשַּׁבָּת וְנִפְתְּחָה בָּר לְהַקְטִין אֵיפָה וּלְהַגְדִּיל שֶׁקֶל וּלְעַוֵּת מֹאזְנֵי מִרְמָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לֵאמֹ֗ר מָתַ֞י יַעֲבֹ֤ר הַחֹ֙דֶשׁ֙ וְנַשְׁבִּ֣ירָה שֶּׁ֔בֶר וְהַשַּׁבָּ֖ת וְנִפְתְּחָה־בָּ֑ר לְהַקְטִ֤ין אֵיפָה֙ וּלְהַגְדִּ֣יל שֶׁ֔קֶל וּלְעַוֵּ֖ת מֹאזְנֵ֥י מִרְמָֽה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

דְאָמְרִין אֵימָתַי יִמְטֵי יְרַח עִבּוּרָא וּנְזַבֵּן עִבּוּרָא וּשְׁמִטְתָּא וְנִפְתַּח אוֹצְרִין לְאַזְעָרָא מְכִלְתָּא וּלְאוֹסְפָא עַל סִלְעָא וּלְשַׁקְרָא בְמָזְנְוָן דִנְכִיל:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתי יעבור החדש" - זו היא השאיפה מצפים עת תייקר התבואה וימכרו לעניים ברבית ויטלו שדותיהם יעבור החדש ת"י מתי תתעבר השנה ויבא חדש העיבור ול' העברה הוא כמו (ירמיהו מו) העביר המועד ולפי שדוחין את הקרבת העומר והשנה נמשכת והישן מתייקר

"והשבת ונפתחה בר" - מתי תבוא השמיטה ותייקר התבואה ונפתח אוצרות בר שלנו

"להקטין איפה" - למכור במדה קטנה ואת כספינו נקבל בשקל גדול

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מאזני מרמה" - לפי שמאזני משקל שלהם היו עשויות באופן שיכולים להכריע את הכף למה שהם רוצים לכן קראם מאזני מרמה

"להקטין איפה" - ר"ל לא נמכר באמת ובמשפט כ"א נעסוק לרמותם להקטין מדת האיפה ולהגדיל משקל השקל לעות עוד כף המאזנים לעשות מרמה להכריע למטה את הכף שבו אבן המשקל למען יהא נראה שהכסף חסר הרבה

"ונפתחה בר" - כשיעבור השבת אז נפתח אוצרות התבואה

"והשבת" - מלת מתי יעבור משמשת בשתים כאלו אמר מתי יעבור השבת הוא שנת השמיטה כי אז מתפרנסים העניים מתבואת הארץ מן המופקר ואינם קונים תבואה למאכלם

"ונשבירה שבר" - כשיעבור החדש לא ימצאו מה לאכול ואז נמכור להם התבואה כפי אות נפשינו

"לאמר" - שהמה אומרים

"מתי יעבור החודש" - ר"ל החודש הידוע של הקציר כי בימי הקציר מוצאין העניים לאכול מהלקט והשכחה והפאה ואינם קונים תבואה למאכלם 

מצודת ציון

"ונשבירה" - מוכר התבואה נקרא משביר כמו המשביר לכל עם הארץ (בראשית מ"ב) שבר כן תקרא התבואה וכן נאמר שבר רעבון בתיכם (שם מ"ג) וזהו לפי ששוברת הרעב על דרך ישברו פראים צמאם (תהלים ק"ד)

"והשבת" - כן תקרא שנת השמטה כמ"ש ובשנה השביעית שבת וגו' (ויקרא כ"ה)

"בר" - תבואה כמו לשבור בר (בראשית מ"ב)

"איפה" - שם מדה בת ג' סאים

"ולעות" - ענין עקום ודבר שאינו ראוי והוא מל' עון

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לאמר" נגד השואפים אביון שהאביון אין לו שדה, וכל פרנסתו מלקט שכחה ופאה, הם אומרים "מתי יעבר החדש" שהוא חדש הקציר שבו מתפרנסים ממתנת עניים, או שפירוש מתי יהיה החדש מעובר שיעבור ניסן מזמנו שאז קציר השעורים מתאחר מפני העומר ויחסר להאביון מזונו, ואז "נשבירה שבר" ביוקר, ומתי יבא "השבת" שהיא שנת השמטה וזה נגד מ"ש ולשבית עניי ארץ, שהעני שיש לו שדה הם מצפים על שנת השמטה שאז אין לו תבואת שדהו ואז "ונפתחה" אוצרות "בר" וניקר את השער, ואז נמכור כפי חפצנו, ויהיה האונאה "בג'" דברים,
  • א) "להקטין את האיפה",
  • ב) "להגדיל את השקל",
  • ג) "לעות מאזני מרמה" שהוא אונאת המשקל ע"י המאזנים:

 

<< · מ"ג עמוס · ח · ה · >>