רש"י על עמוס ג י

<< רש"י על עמוס • פרק ג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • טו • 


"נכוחה" - ישרה

"חמס ושוד" - ממון של גזל