רש"י על עמוס ג טו

רש"י על עמוס • פרק ג
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • טו • 


"בית החורף על בית הקיץ" - מתוך שהיו מעונגים היו בונים להם העשירית שתי בתים אחד לחורף ואחד לקיץ

"בתי השן" - דמכבשין בשן דפילא