רש"י על עמוס ג ה

<< רש"י על עמוס • פרק ג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • טו • 


"התפול צפור על פח הארץ ומוקש אין לה" - בפח שנפלה עליו ומוקש אין לה

"היעלה פח מן האדמה" - ממקום שהוטל שם אלא א"כ נאחז בו העוף כשהוא רוצה לברוח עוקר את הפח ומעלהו ממקומו מעט ואותה שעה כבר נלכד

"התפול צפור על פח" - ואין הפח מכשילה כלומר וכי אפשר שאתם עוברים עבירות ולא יהיה לכם למוקש

"היעלה פח וגו'" - כך היעלה עונותיכם למעלה ולא ילכדו אתכם