רש"י על עמוס ג ט

<< רש"י על עמוס • פרק ג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • טו • 


"השמיעו" - אתם בני פלשתים ובני מצרים והכריזו זאת ואמרו בארמנותיכם שיאספו על הרי שומרון לראות מעל ההרים בתוך העיר את דרכם הרעה