רש"י על עמוס ג ב

רש"י על עמוס • פרק ג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • טו • 


"רק אתכם ידעתי" - אהבתי ואתם פשעתם בי על כן וגו' ורבותינו דרשוהו לצד אחר במסכת ע"ז