רש"י על עמוס ג ג

<< רש"י על עמוס • פרק ג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • טו • 


"הילכו שנים יחדיו" - שאתם אומרים לנביאים לא תנבאו כלום הנביאים מתנבאים מלבם אלא א"כ נצטוו כלום דברים נעשים אלא ע"פ דרכם

"בלתי אם נועדו" - אלא א"כ קבעו מועד ללכת יחדיו למקום פלוני