רש"י על נחמיה ו יב

<< רש"י על נחמיה • פרק ו >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


"ואכירה" - הכרתי בדבריו שלא שלחו הקב"ה בדבר זה שאעבור עבירה מפני פחד המיתה

"כי הנבואה דבר עלי" - שהרי הוא דבר הדברים הללו עלי בשם נבואה

"שכרו" - כל אחד ואחד מהם שכרו ונתנו לו שכר להפחידני ולבטל בבנין החומה