רש"י על נחמיה ו טז

<< רש"י על נחמיה • פרק ו >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


"ויהי כאשר שמעו כל אויבינו" - דבר זה שנשלם בנין החומה

"ויראו כל הגוים" - וכאשר ראו כל העכו"ם שנגמר בנין חומת העיר

"ויפלו מאד בעיניהם" - נפלו הם עצמם בעיניהם שהיו מואסים בעצמם כי נפל פחד היהודים עליהם