רש"י על נחמיה ו יח

<< רש"י על נחמיה • פרק ו >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


"כי רבים ביהודה" - שהיו שרים רבים ביהודה אשר היו לו לטוביה בעלי ברית ושבועה

"כי חתן הוא" - אותו טוביה לשכניה

"ויהוחנן בנו" - של טוביה

"בת משולם" - אותו משולם שר וגדול היה