רש"י על נחמיה ו יז

<< רש"י על נחמיה • פרק ו >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


"חורי יהודה" - שרי יהודה

"על טוביה" - אל טוביה ישראל רשע היה (עיין במס' קדושין ע שמבואר שם שהיה עכו"ם וצ"ע מיוש"ה)

"ואשר לטוביה" - ואגרת אשר לטוביה