רש"י על נחמיה ו ה

רש"י על נחמיה • פרק ו >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


"את נערו" - ע"י נערו

"ואגרת פתוחה בידו" - כתב אגרת שלח לי על ידו