רש"י על משלי כג לה

<< | רש"י על משליפרק כ"ג • פסוק ל"ה |
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • טז • יז • יח • יט • כא • כג • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"הכוני בל חליתי וגו'" - כשיקץ מיינו אינו מרגיש בכל הרעות שעברו עליו וחוזר לשתות