רש"י על משלי כג לג

<< רש"י על משלי • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • טז • יז • יח • יט • כא • כג • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


"עיניך יראו זרות" - כשתשתכר היין בוער בך ומשיאך להביט בזונות