רש"י על משלי כג יט

<< רש"י על משלי • פרק כג
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • טז • יז • יח • יט • כא • כג • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


"שמע אתה בני וחכם ואשר בדרך לבך" - מאחר שתתחכם תוכל ללכת בדרכי לבך כי לב חכם לא ישיאך לעבירה