רש"י על מלכים א כ מ

<< | רש"י על מלכים אפרק כ' • פסוק מ' |
ה • ו • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • כב • כד • כה • כז • כח • לג • לד • לה • לז • לח • לט • מ • מב • מג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"והוא איננו" - ברח לו

"אתה חרצת" - או נפש או ככר כסף