רש"י על מלכים א כ לח

"ויתחפש באפר" - שינה את מעפורתו שלא יכירוהו כל שינוי בגדים הוא לשון חיפוש

"באפר" - תרגמו יונתן במעפרא הוא סודר