רש"י על מלכים א כ יד

<< | רש"י על מלכים אפרק כ' • פסוק י"ד | >>
ה • ו • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • כב • כד • כה • כז • כח • לג • לד • לה • לז • לח • לט • מ • מב • מג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"בנערי שרי המדינות" - הם בני התערובות שהיו כל השרים של שאר האומות נותנים בניהם תחת ידו ערבים שלא ימרדו בו

"מי יאסור המלחמה" - יערוך לצוות אותה

"אתה" - צא אתה תחלה וכה תמיתנו (ועתה תריעו ספרים אחרים אינו)