רש"י על מלכים א כ לד

<< | רש"י על מלכים אפרק כ' • פסוק ל"ד | >>
ה • ו • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • כב • כד • כה • כז • כח • לג • לד • לה • לז • לח • לט • מ • מב • מג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויאמר אליו" - בן הדד הערים אשר לקח אבי מאת אביך עמרי אשיב לך

"וחוצות תשים לך בדמשק" - ותהי מושל בה והיא ראש למלכותי

"כאשר שם אבי בשומרון" - עירך על כרחך וכל זה היה אומר מיראה אמר לו אחאב ואני בברית הזאת אשלחך