רש"י על מלכים א כ יא

<< | רש"י על מלכים אפרק כ' • פסוק י"א | >>
ה • ו • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • כב • כד • כה • כז • כח • לג • לד • לה • לז • לח • לט • מ • מב • מג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"דברו אל יתהלל חוגר כמפתח" - (תרגום) אמרו ליה לא ישתבח דמיזדרז ונחית בקרבא כגבר דנצח וסליק מינה אל יתהלל החוגר חרבו לרדת למלחמה שאינו יודע אם ינצח אם לאו

"כמפתח" - חגורת חרבו שעלה כבר מן המלחמה ונצח כך אין לאדוניכם להתהלל בדבר העתיד